Slideshow shadow

Home

Wee zien veer?

Wij zijn een festiviteiten vereniging die ten dienste staat van de stad Maastricht. Onze hoofdtaak is het begeleiden van optochten, stoeten en processies. Als Trekkers proberen wij, met een uiterst minimum aan machtsvertoon en een royale dosis zwier en souplesse, een feestelijke of devote stoet, vlot en zonder haperen, door de Maastrichtse binnenstad te trekken. Wij zijn een (vrienden-) club die uit maximaal 20 uitsluitend mannen bestaat (“vanwege de gezelligheid”). Bij grote activiteiten krijgen we ondersteuning van zogenaamde Oethellep Trekkers.
Wij staan dus evengoed in dienst van de achter een hossende menigte schuilgaande prins-carnaval als van degenen die op een bijzondere manier openlijk lof willen brengen aan “Slivvenier”.

Ons motto: “Zoe gaw es twie luij en unne peerdskop door de straote vaan Mestreech wèlle loupe daan zien veer metein present um te zörrege tot gein looker valle”.
(vertaling is opvraagbaar via ons emailadres)

Wat trèkke veer allemaol?

Pakweg zeven keer per jaar komen wij in een vergadering bijeen. Ons clublokaal is in principe ieder café van Maastricht. Tijdens de vergaderingen bespreken of evalueren we de activiteiten die op dat moment op onze agenda staan, zoals het uitroepen en inhalen van de prins, de grote optocht, de familie optocht, de Heiligdomsvaart, de diverse Stadsprocessies, de Sjaander Broonk, de Reuzenoptocht enz.
Ook de jaarlijkse ballonnenwedstrijd voor de kinderen tijdens Koninginnedag, onder auspiciën van het Oranjekomitee Mestreech, was een onderdeel van de Trekkers-taken.
Dat sommige activiteiten, zoals het assisteren bij de concerten van André Rieu en het verlenen van diensten tijdens het Preuvenemint van het Struyskommitee, afwijken van de oorspronkelijke Trekkers-taken bewijst onze veelzijdigheid. Bij deze evenementen worden ook vaak gebruik gemaakt van onze dames (kassa-“bemanning”) en de Oethellep Trekkers.

Spèngskes?

Al sinds 1972 (!) proberen wij vóór de carnaval iedereen in Maastricht te bewegen om een Spèngske (speldje, in goed Nederlands) te kopen. Dit ter financiële ondersteuning van de Maastrichtse Carnaval. Ut Spèngske is voor veel mensen inmiddels een collectoritem geworden. Click hier voor een overzicht van alle Spèngskes.

De Spèngskes zijn verkrijgbaar in een zilveren of gouden uitvoering en kosten €3,- per stuk. Tijdens de activiteiten in de aanloop naar Carnaval worden ze door De Trekkers verkocht, maar natuurlijk kunt u ook uw Spèngske bestellen via ons e-mailadres spengske@detrekkers.nl. Spèngskes uit voorgaande jaren zijn veelal ook nog verkrijgbaar.