Op 26 april jl is Peter Stroes benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De verdienste van Peter ligt in het feit dat hij al 46 jaar lid is van de Festiviteitenvereiniging De Trekkers. In deze 46 jaar heeft Peter zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de stad Maastricht. Dit blijkt o.a. uit de verschillende activiteiten waar Peter actief mee bezig geweest is en nog altijd mee bezig is.

CV De Tempeleers

Zo maakt Peter de nodige ondersteuningsuren tijdens het Vastelaoavendseizoen voor de Tempeleer s.Dit gebeurt zowel voor de Kemissie Binnegebeuren, maar nog meer voor de Kemissie Boetegebeuren. Bij het binnengebeuren is het m.n. hand en spandiensten verrichten bij de zitting ”De Zeute Inval” en tijdens het prinsebal. Bij het boetegebeuren is het m.n. het verkopen van de Trekkersspengske, ter ondersteuning van de Maastrichter Vastelaovend als het begeleiden van de 3 optochten tijdens het Vastelaovendseizoen.

Preuvenemint

Begin jaren 80 ontstond in de Hoeskamer vaan Mestreech, In de Ouden Vogelstruys, het idee voor het organiseren van een culinairfeestweekend. Tijdens de eerste uitvoering waren de Preuvenemintsmunten het “wetttig” betaalmiddel. Peter maakte deel uit van de kassabemanning en doet dit na 36 edities nog altijd vol overgave.

Andrè Rieu

In 2004 organiseerde Andr Rieu de eerste keer zijn concerten op het Vrijthof, en toen de vraag kwam of de Trekkers ook hier wilde meehelpen was Peter een van de eerste Trekkers, die hier positief op reageerde, ook dit jaar staat Peter weer enkele keren op het Vrijthof om hand en spandiensten te verlenen.

Lourdes

Verder heeft Peter in de periode 1993-2011 ook deelgenomen aan de Loudes reizen georganiseerd door Stichting Limburgse Bedevaart.

Tot slot neemt Peter ook deel aan de niet jaarlijkse Trekkers activiteiten zoals de Heiligdomsvaart en de Reuzenfeesten.

Foto’s Mart Doorenbosch