Op donderdag 25 april heeft onder grote belangstelling van alle verenigingen waar Servé lid van is burgemeester Onno Hoes de gedenkwaardige woorden uitgesproken, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd onze voorzitter, Servé Meerten, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De verdiensten belicht zijn:

Sinds 1961 lid van Scouting St. Theresia, Sinds 1974 lid van onze vereniging De Trekkers, waar Servé sinds 1993 voorzitter van is, Zo speelt Servé ook al jaren de tuba bij Fanfare Biesland en bij Katerjach, Sinds 2008 maakt Servé deel uit van ’t Stryskommitee in functie van secretaris.

Servé beij dees unne groete Chapeau vaan De Trekkers