1955

De Veurtrekkers

Jacques Vijgen

Aan de wieg van de Trekkers staan niet uitsluitend de Tempeleers als de carnavalsvereniging van Maastricht maar evenzeer in stemmig zwart gestoken leden van de Stichting Graf van Servaas. Het is de eerbiedwaardige broederschap die van oudsher in Maastricht kerkelijke feesten zoals de Heiligdomsvaart en Stadsprocessie pleegt te organiseren.

In 1955, tevens het jaar van de catastrofale torenbrand van de Sint Servaas, vond er een zeventien dagen durende Heiligdomsvaart plaats die gekenmerkt werd door diverse ommegangen met op zondag 17 juli de apotheose. Op deze dag namen 12.000 gelovigen van 350 Limburgse parochies deel aan een Bidweg door het oude stadsgedeelte van Maastricht.
Vier dagen eerder namen 13.000 kinderen deel aan een Stertocht richting het Vrijthof alwaar de Kindermis plaats vond. Franciscaan Sigebertus Rodenhuis had na deze Heiligdomsvaart als kritische kanttekening dat er een striktere scheiding moest komen tussen het fenomeen reliekenstoet en de historische optocht. Tevens bepaalden de duizenden pelgrims gedurende de diverse ommegangen vaak zelf hun route door de stad. Dat hier een betere structuur in aangebracht moest worden was toen al duidelijk.

Een Heiligdomsvaart ommegang bevat altijd thema onderdelen. Deze thema onderdelen werden destijds toegewezen aan een functionaris (Trekker?). Deze werd weer geassisteerd door gemiddeld 3 Orde-commissarissen. Deze functionarissen waren in de regel lid van de organiserende Stichting Graf van Servaas. Bij de Orde-commissarissen viel het relatief grote aantal leden op van de carnavalsvereniging de Tempeleers. Deze groep stond in deze tijd onderleiding van de heer Sjaak (Jacques) Vijgen, lid van het Graf van St. Servaas. Een officieel gevestigde club was het echter nog niet. Het groepje helpers dat Sjaak Vijgen inmiddels om zich heen had verzameld kan met moeite worden gereconstrueerd als: Mathieu Bastiaens, Frans Bernards, Jef Brouwers, Henk Bus, Laur Crouzen, Bèr Essers, Herman Frantzen, Gied Gabbano, Lou Haanen, Hubèr Hameleers, Jean van Neer en Funs Thewissen.

Lees verder op: 1958: De Rangeerders